Het Omnium beschikt over een unieke verzameling aan testapparatuur en expertise in het testcentrum. Daarmee is het mogelijk om iedereen op wetenschappelijk onderbouwde wijze te kunnen testen en van onafhankelijk advies te voorzien. Dit betreft een grote diversiteit aan testen op het vlak van:

Voorwaardelijk:

 • Sportmedisch onderzoek: in veel gevallen nodig voor sportbeoefening zonder risico. Het Omnium wil graag haar sporters goed begeleiden en vindt een sportmedisch onderzoek een voorwaarde om te komen tot haar advisering in trainingsbelasting. Het sportmedisch onderzoek kan ook los worden opgenomen waarna het onderzoeksverslag mee genomen kan worden. Het sportmedisch onderzoek voldoet aan alle voorwaarden die door de sportbonden worden gesteld.
 • Belastbaarheidsprofiel: waar zitten je zwakke schakels en waar moet je je aandacht op richten om blessures te voorkomen. Ook je sportbelasting verantwoord door te kunnen bouwen is van belang in het testcentrum. De hoogste ‘drop-out’ zit in het oplopen van een blessure. Veelal onnodig en de expertise van Het Omnium kan hierin een belangrijke rol spelen. Laat je niet verrassen en verminder je blessure risico.
Testcentrum

Prestatie verhogend

 • Conditioneel: Breng jouw conditioneel profiel in kaart. Hoe sta je er voor en hoe kun je jouw conditie het meest gericht verbeteren. Deze informatie is niet alleen voor jou als individu van belang, maar ook voor je trainer om het beste trainingsprogramma op maat te maken. Teamsporten maken gebruik van deze conditietesten om te bepalen hoe te trainen. Zo kan ook elk individu fitter worden gemaakt om zijn/ haar sportprestatie te verbeteren.

Herstellen

 • Voortgang revalidatie en/of return to play: Het Omnium heeft testbatterijen ontwikkelt om te bepalen of je voldoende bent herstelt in je revalidatie of om je voortgang te monitoren. Zo kan op een hoog en gedetailleerd niveau jouw fysiotherapeut/ trainer van de juiste informatie te voorzien worden om verantwoord een volgende stap te kunnen zetten. Met een helder verslag kun jij aan de slag bij jouw fysiotherapeut/ trainer en zijn wij uiteraard altijd bereikbaar voor een nadere toelichting. Het Omnium heeft de mogelijkheid tot het uitvoeren van testen op het gebied van kracht en bewegen om jou die informatie te geven die je nodig hebt;
 • Kracht: middels handheld dynamometrie (microfet) of isokinetisch testen (biodex) kunnen wij de spiergroepen in relatie brengen tot je revalidatie/ sportbeoefeningen. Met onze kennis en grote databank kunnen we ook kijken naar het beste advies door middel van een vergelijking met velen die jou voor zijn gegaan;
 • Stabiliteit/flexibiliteit/lenigheid: om sport te kunnen beoefenen is het van belang dat je lichaam is voorbereid op het maken van de nodige bewegingen. Hiervoor is naast kracht ook stabiliteit en flexibiliteit nodig. Voor elke tak van sport is dit anders en bestaan er normwaarden;
 • Biomechanisch analyse van het bewegen (sportspecifiek): o.a. loopanalyse/ sport technische analyse;
 • Gezondheid/fitheid/leefstijl
 • Sportpsychologische/mentale testen

Testcentrum breed inzetbaar

De testen vinden plaats in het inspanningslab en het sportanalyselab en de afname van de testen vindt plaats door experts op hun gebied. Gepaard met de expertise, adviezen en mogelijke begeleiding maakt dit testcentrum, Het Omnium tot HET test- en adviescentrum in het Noorden.

Het soort test dat wordt afgenomen, hangt af van je vraag, je diagnose en wat er precies in kaart gebracht moet worden. Dit bepaal je samen met onze experts. Het aanbod is te vinden onder onze labels:

 • Herstellen: Wat kunnen we in kaart brengen bij een blessure? Hoe verloopt de vooruitgang binnen een revalidatie? Ben je voldoende hersteld om weer terug te keren naar de sport?
 • Presteren: Hoe sta je er nu voor, wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te halen en je doelstellingen te halen?
 • Fit zijn: Hoe fit en gezond ben je? Waar is nog verbetering mogelijk?

Met behulp van een intake is het ook mogelijk om samen te bepalen bij welke testen en resultaten je het meeste belang hebt. Je kunt hier contact met ons opnemen of bellen met: 050 3052066.

Speciaal voor de topsporter en (fanatieke) breedtesporter hebben we een ‘(top)sportmedische & performance screening’ ontwikkelt waarin alle relevante testapparatuur en expertise is opgenomen. Dit is een multidisciplinaire teststraat waarin onze sportartsen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, podotherapeuten, sportpsychologen en sportdiëtisten zijn betrokken. Na afloop weet je op alle fronten hoe je ervoor staat! Zie hier voor meer informatie over de testmogelijkheden.

Onze testfaciliteiten:

Inspanningslab

In het inspanningslab van het testcentrum worden verschillende high end metingen verricht. Testen kunnen plaatsvinden op de loopband, fietsergometer of roeiergometer. Deze keuze wordt gezamenlijk bepaald om de gemeten inspanningszones het beste te vertalen naar jouw tak van sport. De resultaten als hartslagzones en VO2max kunnen je die informatie geven om te komen tot de juiste intensiteit van trainingen.

In het inspanningslab vindt ook het sportmedisch onderzoek, het inspannings gerelateerde onderdeel, plaats en kunnen eventuele medische risico’s aan het licht komen. Dit zijn belangrijke graadmeters voor veel top- en breedtesporters, maar ook als je begint met (intensief) sporten is het belangrijk om je sportmedisch te laten testen. Een goede gezondheid is een randvoorwaarde om goed te kunnen sporten. Daarom is een sportmedisch onderzoek een belangrijk onderdeel van onze testen.

Testmogelijkheden

Sportanalyselab

Naast conditie spelen specifieke fysieke eigenschappen een rol bij de voorwaarden voor een goede sportprestatie/ revalidatie. Denk aan de kracht of het krachtverschil tussen je armen en benen, flexibiliteit/lenigheid, stabiliteit, biomechanica (hoe beweeg ik – bewegingskwaliteit), behendigheid, snelheid en sport specifiek uithoudingsvermogen.

Naast het inspanningslab is er ook ons sportanalyselab in ons testcentrum. Naast een Biodex hebben we met deze ruimte en een geoutilleerde oefenzaal de mogelijkheid tot het uitvoeren en het analyseren van verschillende testen. Zo kunnen wij middels de Optogait een gang- en spronganalyse uitvoeren om te kijken naar je sprongkracht/ -hoogte en manier van bewegen. Niet alleen handig om jezelf eens te analyseren voor je sport, maar ook in behandeltrajecten van bijvoorbeeld de fysiotherapeut of podoloog om te bepalen wat jij nodig hebt en je op dat vlak te informeren.

Daarnaast zullen wij deze beelden opnemen met verschillende cameraposities om ook een biomechanische analyse uit te voeren.

Met de Biodex voeren wij een krachttest uit middels isokinetisch testen. Deze testen worden veel gebruikt op verschillende vlakken: richtinggevend aan huidige training (prestatie)/ revalidatie (hoe sta je er voor en wat kun je het beste trainen in je revalidatie en screening).

Door een combinatie van deze testen wordt het belastbaarheidsprofiel bepaald en krijg je adviesrapportage door middel van een sterkte-zwakteanalyse.

Veldtesten

Naast testen in ons testcentrum / op onze testfaciliteiten hebben wij ook de mogelijkheid om op locatie te testen. Dit zijn dan op zichzelf staande testbatterijen om te bepalen hoe je er conditioneel voor staat. Dit is zowel als team en als individu uitvoerbaar. Het Omnium gebruikt hiervoor bij teamsporten de interval shuttle runtest. Op locatie van jouw vereniging/ club wordt een groep van maximaal 25 personen gelijktijdig getest. Deze testbatterij kan worden uitgebreid met agility (wendbaarheid)testen en sprinttesten om de informatie te geven die jij nodig hebt om je eigen belastbaarheid of die van je team in kaart te brengen.

Tevens is het mogelijk om middels ons GPS systeem een wedstrijdanalyse uit te voeren om de belasting van een specifieke training in kaart te brengen, maar ook je ook van informatie te verschaffen op tactisch gebied.

Voetanalyse

Voeten zijn de basis van veel wat je doet. Een verkeerde voetstand, verschillende beenlengte, et cetera, kan tot veel problemen leiden. Ook zonder acute, merkbare problemen kan onze podotherapeut de relevante analyses uitvoeren en je voorzien van het juiste advies.

Voeding

De juiste voeding tot je nemen is voor iedereen essentieel. Voor een goed advies kan je hiervoor terecht bij onze (sport)diëtisten. Een eerste screening is speciaal als onderdeel van het testcentrum ontwikkeld. Daarnaast zijn metingen van je lichaamssamenstelling volgens de ISAK methode mogelijk.

Sport Psychologische test

Misschien wel 50% van je welbevinden en prestaties wordt bepaald door je mentale vermogen en je weerbaarheid. Ook dit kan getest worden door onze sportpsychologische vragenlijst, waarmee je je mentale vermogen goed in kaart brengt.

FAQ

Zie hier alle testmogelijkheden binnen het testcentrum in Het Omnium.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE