Als directeur of manager ben je een voorbeeld voor de organisatie. Die voorbeeldfunctie kun je ook uitdragen op het gebied van vitaliteit. Laat je medewerkers zien dat fitheid ieders prestaties verbetert en begin bij jezelf.

In het leiderschapstraject begeleiden wij managementleden naar een topsportniveau. Deels is dit een persoonlijk programma zoals beschreven in het ‘Iedereen topsporter’ traject. Daarnaast verzorgen wij voor managers ook gezamenlijke activiteiten en presentaties van inspirerende personen uit de topsport. Dit programma versterkt je management als team, op individueel niveau en als voorbeeldfunctie voor jouw organisatie.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE