De GLI Beweegkuur is een twee jaar durend programma dat volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Onder begeleiding van een leefstijlcoach, een diëtist en een fysiotherapeut werken we samen aan een gezonde leefstijl. Het programma bestaat naast individuele begeleiding op het gebied van voeding, beweging en leefstijl ook uit groepsbijeenkomsten met de diëtist en fysiotherapeut.

Je kunt meedoen met de GLI Beweegkuur als:

  • je 18 jaar of ouder bent
  • je een BMI van 25-30 hebt met extra gezondheidsrisico of een BMI hebt van 30 of hoger
  • je gemotiveerd bent om aan een gezondere leefstijl te werken en je voor 100% wilt inzetten

Het Beweegkuurprogramma

In het 1e jaar

  • Leefstijlcoach: een intakegesprek en 7 vervolggesprekken van 30 minuten
  • Fysiotherapeut: een intakegesprek met individueel beweegplan en 2 groepsbijeenkomsten van 60 minuten
  • Diëtist: een intakegesprek met individueel voedingsplan, 3 groepsbijeenkomsten van 60 minuten en eventueel 3 vervolggesprekken

In het 2e jaar

  • Leefstijlcoach: 5 vervolggesprekken van 30 minuten
  • Fysiotherapeut: 1 groepsbijeenkomst van 60 minuten
  • Diëtist: 3 groepsbijeenkomsten van 60 minuten en eventueel 3 vervolggesprekken

Kosten

De  consulten (leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut) en groepsbijeenkomsten worden betaald vanuit de basisverzekering en gaan niet ten koste van het eigen risico.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de Beweegkuur of neem contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Neem hier contact op voor meer informatie!

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE