INTER-PSY Sport & Prestatie maakt prestatiepsychologie toegankelijk voor iedereen. We trainen mensen om goed te presteren tijdens wedstrijden, optredens, operaties, examens, presentaties en missies. Onze expertise wordt ingezet bij een diversiteit aan uitdagingen. Sneller obstakels overwinnen, beter focussen en blijvend grenzen verleggen.

We zijn er voor jong en oud. Voor topsporters en recreanten. Voor individuen en groepen. Voor kleine én grote (klinische of grensoverschrijdende) vraagstukken. We werken in sport, onderwijs, bedrijfsleven, uniformberoepen en de kunsten. We begeleiden, trainen, coachen, behandelen, doceren, schrijven, presenteren en verwijzen. Onze diensten zijn laagdrempelig, praktisch en concreet. Alles staat in het teken van jouw ontwikkeling en prestaties.

Wij bieden 1 op 1 trajecten, workshops, presentaties, seminars en (online) trainingen. We organiseren congressen, schrijven boeken, hebben een eigen podcast en bieden coaching en ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag.  We diagnosticeren, screenen, behandelen en verwijzen binnen ons netwerk van professionals.

Samen met INTER-PSY zijn Thomas Waanders en Nynke Klopstra de oprichters van INTER-PSY Sport & Prestatie.

Thomas Waanders is bewegingswetenschapper, geaccrediteerd sportpsycholoog VSPN®, voetbalcoach (UEFA B) en docent. Hij is co- auteur van het boek Grenzen Verleggen, waarvoor hij diverse Olympische- en wereldkampioenen interviewde. In het verleden werkte hij bij Ajax en de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2015 werkt hij als topsportbegeleider bij de opleiding van FC Groningen. Zelf speelde hij in diverse KNVB selectieteams, de jeugd van de Graafschap en voor een universiteitsteam in Amerika. Hij rende negen (ultra)marathons, fietste La Marmotte en volbracht diverse survivalruns. Met ingang van het seizoen 2018/2019 is Thomas trainer-coach van de onder-11+ groep van FC Groningen.

Zijn werkwijze kenmerkt zich door een gedegen samenwerking met sporters, coaches, managers, specialisten en teams om samen een klimaat te scheppen waarin de sporter zich optimaal kan ontwikkelen en presteren. Zijn houding is open, niet-oordelend en doelgericht. Binnen FC Groningen geeft Thomas samen met de coaches en specialisten invulling aan de leerlijnen Groeien als Mens, Leven als Topsporter, Samenwerken als Teamspeler en Ondersteunen als Ouder. Zo behandeld hij thema’s als concentratie, slaap, plannen & organiseren, communicatie, visualisatie, zelfstandigheid en teamwaarden.

Ook werkt hij op sportpsychologisch vlak met sporters aan het omgaan met tegenslagen, vervelende gedachten en lastige emoties. Hiervoor gebruikt hij de methodiek Acceptance Commitment Training – een evidence-based methode die tot doel heeft om mensen psychologisch flexibeler te maken en daardoor makkelijker om te gaan met de tegenslagen die inherent zijn aan (top)sport. Tevens is Thomas betrokken bij revalidatietrajecten en zet hij EMDR in bij bijvoorbeeld spelers die kruisbandletsel hebben opgelopen.

Nynke Klopstra, orthopedagoog, GZ-psycholoog, expert topsportgedrag NOC*NSF en voormalig topjudoka (6-voudig NL-kampioen, brons EK’04). Vanuit haar enthousiasme en jarenlange ervaring een onmisbare kracht. Nynke is met het CIOS (sportopleiding) begonnen en heeft dit vervolgd met een opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daarna is zij 13 jaar werkzaam geweest in de Forensische Psychiatrie bij GGZ Drenthe.

Na het beëindigen van haar judo topsport carrière in 2006 heeft ze haar interesse voor de sportpsychologie omgezet in het volgen van modules aan de Universiteit Van Amsterdam. Vanaf 2007 tot juni 2011 als sportpsycholoog verbonden geweest aan het MTCC (Mental training en Coaching centrum te Groningen). Vanaf 2011 een eerstelijns psychologiepraktijk gestart gericht op kinderen, (jong) volwassenen en sporters. Inmiddels docent sportpsycholoog VSPN en EMDR-therapeut practitioner.

Haar werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, actief te luisteren en mee te denken en een open en respectvolle houding; het holistisch denken staat bij haar voorop. Er wordt vanuit de cognitieve gedragstherapie, directieve en/of non directieve therapie en met behulp van traumatherapie (EMDR) gewerkt. Daarnaast worden ook interventies uit de sportpsychologie ingezet om blokkades die het presteren belemmeren weg te nemen.

INTER-PSY  biedt psychische hulp in de vorm van diagnostiek, begeleiding en behandeling aan infants, kinderen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische klachten. INTER-PSY Sport & Prestatie werkt nauw samen met INTER-PSY. Er is sprake van kennisuitwisseling en multidisciplinair overleg, onder andere met sportpsychiater Carl Blijd.

Voor wie?

We zijn er specifiek voor sporters (recreatief, wedstrijd en topsporters), coaches, musici, dansers, zangers, acteurs en tevens voor andere domeinen waarin onder hoge druk gepresteerd moet worden. We bieden begeleiding aan mensen van alle leeftijden en alle niveaus. Als het om kinderen gaat dan zijn de ouders uiteraard ook van harte welkom bij de gesprekken.

Wij zijn er voor mensen…

 • Die hun prestaties willen verbeteren of grenzen willen verleggen;
 • Waarvan de huidige prestaties zijn verslechterd of waarbij de ontwikkeling is gestagneerd of vertraagd;
 • Die moeite hebben zich te concentreren of om gefocust te blijven;
 • Met gedachten die het hen moeilijk maken om goed te presteren;
 • Met gevoelens zoals angst, somberheid of frustratie die hen beletten in het neerzetten van goede prestaties; 
 • Met negatieve overtuigingen over zichzelf, een gebrek aan zelfvertrouwen of depressies;
 • Die negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt, welke hen in de weg staan bij het leveren van goede prestaties;
 • Die twijfelen over het voortzetten van hun carrière;
 • Die terugkomen van (langdurig) blessureleed of die last hebben van (onduidelijke) fysieke klachten; 
 • Die de begeleiding van hun sporters willen optimaliseren; 
 • Die willen dat hun team beter gaat samenwerken;
 • Die geblesseerd zijn geraakt en een (langdurig) revalidatietraject ondergaan;
 • Die binnen hun organisatie, club of vereniging meer aandacht willen voor pedagogiek en (sport)psychologie.

Traject

Onze begeleiding is erop gericht om u te helpen met het verbeteren van uw prestaties. Samen onderzoeken we hoe uw problemen opgelost kunnen worden of hoe u hiermee het beste kunt omgaan. Ook bekijken we hoe uw potentie vergroot kan worden en hoe u uw talenten en vaardigheden (nog) beter kunt inzetten om uw doelen te bereiken. Het traject bestaat uit gesprekken en kan worden aangevuld met diverse therapievormen.

Kosten

In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar dit traject niet, omdat er dan geen sprake is van een psychische stoornis. In dat geval wordt er een tarief van €90,- incl. btw per uur gerekend.

Indien er sprake is van een diagnose (DSM-5-diagnose) dan wordt de behandeling vergoed door alle zorgverzekeraars. Er geldt dan wel een verplicht eigen risico. Hierbij geldt dat er altijd een verwijzing nodig is van een huisarts of medisch specialist. Bij kinderen onder de 18 jaar kan tevens de gemeente verwijzen via sociale wijkteams.

Corona maatregelen

Binnen Het Omnium hanteren we de volgende regels ten aanzien van Corona:

 • Blijf thuis wanneer u of een gezinslid/medebewoner last heeft van Corona gerelateerde klachten
 • Neem altijd de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht
 • Op deze verdieping geldt éénrichtingsverkeer, volg de pijlen op de grond
 • Maximaal 1 persoon in de lift
 • Voor het betreden en bij het verlaten van de desbetreffende verdieping wast u uw handen of maakt u gebruikt van desinfectie middelen
 • Dragen van een mondkapje in de publieke ruimten

#samensterk

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE